BENEFICJENT RZECZYWISTY – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Julia

0

Od dnia 13 października 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, zawarte w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Dz. U. 2018 poz. 723 (dalej jako Ustawa). Przewiduje ona obowiązek zgłaszania do nowo utworzonego rejestru – Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych,przez reprezentantów określonych Ustawą […]

NOWELIZACJA KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW – NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Julia

0

Szanowni Państwo, informujemy, iż w dniu 6.08.2019 została ogłoszona w Dzienniku Ustaw z 2019 poz. 1469 ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (dalej Nowelizacja lub Ustawa), która w istotny i kompleksowy sposób nowelizuje Kodeks Postępowania Cywilnego (dalej KPC), tj. Ustawa ta ma istotne […]

Nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Julia

0

W dniu 26 czerwca 2019 r. weszła w życie ustawa wprowadzająca zmiany m.in. w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. Zakres zmian jest obszerny i wymagać będzie jeszcze pogłębionej analizy jednakże już teraz możliwym jest wskazanie potencjalnie najistotniejszych zmian z perspektywy podmiotów nieprowadzących działalności rolniczej. Zgodnie z powyższym zwracamy Państwa uwagę na następujące kwestie: nastąpiła zmiana […]

KURS NA PRAWO PRACY – ZAKOŃCZENIE STOSUNKU PRACY Z PRACOWNIKIEM

Julia

0

Informujemy o kolejnym szkoleniu z cyklu zainaugurowanych przez naszą Kancelarię spotkań, dotyczących zagadnień z dziedziny prawa pracy. Spotkania mają charakter cykliczny i nieodpłatny. Temat najbliższego szkolenia to: SPOSOBY ZAKOŃCZENIA STOSUNKU PRACY Z PRACOWNIKIEM – ASPEKTY PRAKTYCZNE NA BAZIE AKTUALNEGO ORZECZNICTWA Na szkoleniu w sposób szczegółowy omówione zostaną w szczególności następujące kwestie: rozwiązanie umowy za porozumieniem […]

Zyskaj z IP BOXEM

Julia

0

W dniu 16 maja we współpracy z ABC TAX oraz Kancelarią Prawno-Patentową PORAJ przeprowadziliśmy szkolenie poświęcone instytucji tzw. IP BOX-u, o którym pisaliśmy tutaj. Na szkoleniu omówione zostały m.in. prawa własności intelektualnej, które mogą pozwolić skorzystać firmie z IP BOX oraz czynniki wpływające na oszczędności podatkowe z tytułu IP BOX, jak: dochody uzyskiwane z szeroko […]

Pracownicze Plany Kapitałowe – indywidualne szkolenia dla firm

Julia

0

Mamy przyjemność poinformować, że nasza Kancelaria prowadzi dedykowane dla konkretnych firm – klientów Kancelarii szkolenia z zakresu Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Ostatnie takie szkolenie odbyło się na zlecenie jednego z naszych Klientów w dniu 24 maja 2019 r. Radca prawny Joanna Śron w sposób kompleksowy omawia na szkoleniach główne założenia i zasady wprowadzania PPK, a […]

IP Box – bezpłatne szkolenie ABC Legal

Julia

0

Przedstawiamy Państwu kluczowe informacje dotyczące tzw. IP Box – obowiązujących od tego roku przepisów, umożliwiających preferencyjne, 5% opodatkowanie dochodów z własności intelektualnej. Rozwiązanie to jest korzystne dla firm, które uzyskują przychody m.in. z: licencji na program komputerowy, patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Szczegóły tutaj. 16.05. br. razem z kancelarią […]

Zmiany w zakresie danych osobowych pracowników i osób ubiegających się o pracę

Julia

0

Szanowni Państwo, niebawem powinna wejść w życie Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o […]

Potrącenia z umów cywilnoprawnych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Julia

0

Od dnia 1 stycznia 2019 r. polskie przepisy przewidują większą ochronę przed egzekucją wynagrodzenia, otrzymywanego przez osoby świadczące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, np. zlecenia, czy umowy o dzieło. Powyższe winno być uwzględniane przez Przedsiębiorców, zatrudniających personel na podstawie umów cywilnoprawnych, w razie otrzymania zajęcia wynagrodzenia takiej osoby w ramach postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego. Nowe […]

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Krzysztof

0

W dniu 25 listopada 2018 r. weszła w życie ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, która umożliwia przedsiębiorcom, będącym osobami fizycznymi, tj. osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólnikom spółki cywilnej, zachowanie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa po ich śmierci, poprzez ustanowienie zarządu sukcesyjnego do czasu zakończenia formalności spadkowych. Bliższe informacje znajdą Państwo tutaj.