Terminy PPK dla nowych podmiotów i podmiotów przejmujących zakład pracy innego pracodawcy

Julia

0

Szanowni Państwo, trwa IV etap wdrażania PPK obejmujący pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych, bez względu na stan zatrudnienia. PPK dotyczy jednak również nowopowstałych podmiotów zatrudniających, które będą miały obowiązek wdrożenia PPK w terminach wynikających z przepisów ogólnych ustawy, a nie przejściowych. I tak dla powstałego np. w 2021 r. podmiotu zatrudniającego, znajdą […]

Szczepienia w zakładach pracy

Julia

0

Szanowni Państwo, 30 marca 2021 r. podczas konferencji prasowej rząd zapowiedział szereg zmian, które zostaną wprowadzone w Narodowym Programie Szczepień. Nowością mają być między innymi zapowiadane przed kilkoma dniami punkty drive-thru, w których będzie można przyjąć szczepionkę. Punkty szczepień przeciw COVID-19 zostaną zorganizowane również w aptekach, placówkach POZ, a nawet w dużych zakładach pracy, co jednocześnie nie ma […]

Zakażenie COVID-19 wypadkiem przy pracy?

Julia

0

Szanowni Państwo, statystyki wskazują, że najczęściej do zakażenia koronawirusem dochodzi w zakładach pracy. Zaniepokojeni tymi danymi pracownicy coraz częściej zgłaszają liczne pytania do pracodawców, w tym czy zakażenie koronawirusem można zakwalifikować jako wypadek przy pracy. Na pytanie to udzieliła ostatnio odpowiedzi Państwowa Inspekcja Pracy (PIP), według której zakażenie koronawirusem nie może być traktowane jako wypadek […]

Powództwo syndyka przeciwko członkowi zarządu o naprawienie szkody wyrządzonej spółce z o.o.

Julia

0

Szanowni Państwo, w coraz trudniejszej rzeczywistości gospodarczej, coraz więcej podmiotów spełnia przesłanki ogłoszenia upadłości. Pragniemy zatem zwrócić Państwa uwagę na kontraktowy charakter odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o., wynikający z art. 293 ustawy z dnia 15 września 2000 Kodeks spółek handlowych (dalej jako KSH), który w przypadku upadłości sp. z o.o. stanowić może podstawę prawną […]

Maseczki w zakładzie pracy – jak egzekwować ten obowiązek?

Julia

0

Szanowni Państwo, w obliczu kolejnego lockdownu pojawia się coraz więcej pytań i wątpliwości wśród pracodawców, którzy chcą zapewnić swoim pracownikom bezpieczne warunki pracy. Wśród tych pytań pojawiają się kwestie, czy na terenie zakładu pracy pracodawca może wprowadzić obowiązek noszenia maseczek, czy istnieje możliwość powołania się przez pracowników na zwolnienie z tego obowiązku i czy pracodawca […]

Uchwała Sądu Najwyższego w spr. przedawnienia roszczenia po odroczeniu terminu zapłaty

Julia

0

Szanowni Państwo, dnia 11 września 2020 r. Sąd Najwyższy podjął istotną dla obrotu gospodarczego uchwałę (sygn. akt III CZP 88/19), określającą zasady biegu terminu przedawnienia po odroczeniu płatności (tj. przedłużeniu przez wierzyciela terminu zapłaty). Zgodnie z tą uchwałą, jeśli doszło do odroczenia płatności, przedawnienie rozpoczyna ponownie bieg z upływem nowego terminu płatności. Powyższe zagadnienie rozpatrywane było w […]

IV etap wdrożenia PPK

Julia

0

Szanowni Państwo, z dniem 1 stycznia 2021 roku rozpocznie się ostatni, IV etap wprowadzenia PPK. Dotyczy on nie objętych wcześniejszymi etapami, pozostałych podmiotów zatrudniających i jednostek sektora finansów publicznych (bez względu na stan zatrudnienia w nich). W związku z powyższym wskazujemy na poniższe kluczowe kwestie: A. Wyłączenia – kto nie musi wprowadzić PPK? Samozatrudniony, czyli […]

Nowy obowiązek płatników składek – zgłoszenie umowy o dzieło do ZUS

Julia

0

Szanowni Państwo, od 1 stycznia 2021 r. płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło będzie miała obowiązek informowania ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło (zawartej od 01.01.2021 r.), jeżeli: umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub osoba, z którą zostanie zawarta taka umowa w ramach tej umowy […]

Minimalne wynagrodzenie w 2021 roku

Julia

0

Szanowni Państwo, informujemy, że pensja minimalna w 2021 roku wzrośnie – w porównaniu do 2020 roku – o 200 zł brutto. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r., najniższe wynagrodzenie dla pracowników w 2021 r. wyniesie […]

Nowe Obostrzenia od poniedziałku, 28 grudnia 2020 r.

Julia

0

Szanowni Państwo, wczoraj późnym wieczorem zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21grudnia 2020r.w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Rozporządzenie), które wprowadza obostrzenia, o których informowałam Państwa w ubiegłym tygodniu. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 28 grudnia 2020 roku. Najważniejsze informacje, wynikające z […]