Zmiany w zasadach przeprowadzania badań lekarskich pracowników

Julia

0

Szanowni Państwo, w dniu  16 grudnia 2020 r. wejdą w życie zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. W ich wyniku lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne będzie […]

Praca zdalna w trakcie izolacji

Julia

0

Szanowni Państwo, w dniu 5 grudnia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza możliwość pracy zdalnej w trakcie izolacji domowej. Osoby, które zostały […]

Zapowiedź kolejnej Tarczy Antykryzysowej

Julia

0

Szanowni Państwo, w dniu 27 października do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Projekt przewiduje wsparcie rządowe dla branż najbardziej poszkodowanych w wyniku restrykcji, tj. m.in. branż fitness, ślubna, a także beauty, eventowa oraz gastronomiczna. […]

Zmiana zasad kwarantanny

Julia

0

Szanowni Państwo, od soboty, 24 października br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (dalej Rozporządzenie). Wprowadza ono m.in. nowe zasady związane z obowiązkiem poddania się kwarantannie albo izolacji w warunkach domowych i wypłatą […]

Kara umowna – aktualne orzecznictwo

Julia

0

Szanowni Państwo, zawierając umowy cywilnoprawne, często uzgadniacie Państwo w nich zapisy o karach umownych, mające chronić Wasze interesy. Czy zawsze jednak treść tych zapisów jest zgodna z prawem i zapewnia Państwu należytą ochronę? W pierwszym rzędzie pamiętać należy, że roszczenia o zapłatę kar umownych muszą wynikać z samej umowy (art. 483 k.c.). Strony powinny zatem […]

Ustawa o delegowaniu pracowników opublikowana w Dzienniku Ustaw

Julia

0

Szanowni Państwo, w dniu 20 sierpnia br. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (dalej „Zmiana ustawy o delegowaniu pracowników”). Implementuje ona dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. (Dyrektywa) zmieniającą […]

Czy przedsiębiorca może kwestionować kredyt CHF?

Julia

0

Hasło „sprawy frankowe” czy „frankowicze” niewątpliwie utrwaliły się już w świadomości opinii publicznej, z tym że w zdecydowanej większości (co zrozumiałe) dostępne publikacje odnoszą się do kwestionowania kredytów we frankach szwajcarskich w sytuacji kredytobiorców-konsumentów, natomiast mniej uwagi poświęca się sytuacji „frankowiczów-przedsiębiorców”. Typowa relacja bank – przedsiębiorca nie dotyczy umów kredytu zawartych przez konsumenta, który np. […]

TEORIA SALDA I TEORIA DWÓCH KONDYKCJI – W OCZEKIWANIU NA STANOWISKO SĄDU NAJWYŻSZEGO

Julia

0

Spory dotyczące umów frankowych na dobre zagościły zarówno na salach sądowych jak i w przestrzeni medialnej. Statystyki wskazują, że aktualnie sądy orzekają najczęściej o nieważności umów kredytowych. W założeniu, skoro umowa kredytu jest nieważna to wszelkie świadczenia dokonane na jej podstawie (kredytobiorcę interesuje oczywiście przede wszystkim zwrot uiszczonych rat) powinny zostać zwrócone. Jednak w praktyce […]

Program Dobrowolnych Odejść

Julia

0

PDO czyli Program Dobrowolnych Odejść polega na złożeniu przez firmę załodze lub jej części oferty rozwiązania umowy o pracę na korzystnych warunkach finansowych. Ta forma zakończenia stosunku pracy jest traktowana jako dopuszczalna prawnie i zyskuje w ostatnim czasie na popularności, choć brak jest w prawie polskim odrębnych przepisów odnoszących się do niej. Zgodnie z orzecznictwem […]

Łączenie dofinansowania do wynagrodzeń z WUP i PUP

Julia

0

Szanowni Państwo, w związku z tym, że nasi Klienci często kierują do nas pytanie, czy firma, która w kolejnych trzech miesiącach (np. w kwietniu, w maju i w czerwcu) skorzystała z dofinansowania wynagrodzeń pracowników na podstawie art. 15zzb specustawy, może w kolejnych miesiącach (np. w lipcu, w sierpniu i we wrześniu br) skorzystać z pomocy […]